__8_

                          

_

 

 

 

 

     

.  . 

 

EzraEl

2001/06_28.05.23

. .

-

.

 

 

EzraEl

2007/06_

03.06.23

 

-

 

-

 

 

 

  collage-1

  collage-2

EzraEl

2007/06_

03.06.23

 

 

   .

, − .

 

EzraEl

2011/06_

07.06.23

 

-

EzraEl

2017/06_

13.06.23

 

על כנפי השכינה

EzraEl2274/07--25.02.24

-

1   2   3   4   5   6   7   9   10   11  12  13  14  15  16  17

EXODUS

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

  36  37  38  39  40  41  42  43  44

                                        

   2004 - 3014  .
  : 14.04.2024